Ликвидационна изпитна сесия 2021 - ФА/АУИТ

2 minute read

Дата за изпит: 10.05.2022 Изпитът ще започне на 10.05.2022 г. от 09:00 ч.

Важи за: студенти от факултет ФА, дисциплина Полупроводникови елементи.

Изисквания: за студенти от минали години. Закъснели и нерегистрирани студенти няма да се допускат до изпита. За студенти от минали години е задължителен изпитен протокол.

Място: Необходима е предварителна регистрация в приложената форма, с цел разпрострянване на информация за начина и мястото на провеждане на изпита. Изпитът ще се проведе в зависимост от наложените противоепидемиелогични мерки, ако мерките позволяват, изпитът ще се проведе в присъствена форма.

I. ДАТА И МЯСТО

При необходимост изпитът ще се проведе онлайн в платофрмата Google Classroom и Google Meet.

По време на изпита трябва да се осигури видео връзка с всеки студент. Информация относно видео връзката ще бъде публикувана в платформата Google Classroom.

Информация относно линка за достъп до видео връзката в Google Meet ще получите като задание в Google Classroom.

II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

Продължителността на изпита е 60 минути. Изпитът приключва с прилагане на файл със снимки на Вашата работа. Снимките трябва да бъдат приложени в PDF файл в правилната последователност.

На тези снимки трябва да е ЯСНО и ПРОСЛЕДИМА аргументацията на отговора, който сте посочили.

Името на файла трябва да следва логиката: Факултетен номер_Име.pdf

Пример: 01121xxxx_Dimitar-Nikolov.pdf

Информация относно линка за достъп до видео връзката в Google Meet ще получите като задание в Google Classroom. Линка за видео връзката ще се появи Google Classroom под раздел “Работа в клас” или “Classwork”. След получаване на линка трябва да се включите във видео разговора, където трябва да бъде квестор.

Изпитът ще започне когато получите втора задание в Google Classroom в раздел “Работа в клас”, съдържащ заданието с върпосите.

Изпитът е с продължителност 60 мин. За снимане/сканиране и предаването в Google Classroom са предоставени 15 мин.

По време на изпита е нужно да бъдете с включени микрофони и камери. Качеството на вашата видео и аудио връзка трябва позволява ясно да се различава лицето Ви и околните предмети. Застанете в позиция, която позволява да се наблюдава цялата стая зад Вас.

III. НАЧИН НА РАБОТА

След получаване на изпитното задние трябва да го решите във вид, позволяващ да се снима и прикачи след края на изпита.

Предаването на Вашата изпитна работа се като снимате/сканирате решенията в ясно и логиеска последователност позволяваща проследимост.

След като приключите със задачите трябва финално да предадете контролното си.

За целта влезте във вашето “Задание” (“Assignment”) и натиснете “Означаване като готово” (“Mark your work as done”) и след това потвърдете избора си.

В заданието си можете да влезете по следните начини:

1) Като натиснете “Работа в клас” (“Classwork”) и след това кликнете “Преглед на работата ви” (“View your work”), изберете “Изпит по ППЕ”, кликнете “Преглед на подробностите” (“View details”). Вдясно горе натискате “Означаване като готово” (“Mark your work as done”). Тук прилагате Вашият файл.

2) Като натиснете “Работа в клас” (“Classwork”) и кликнете върху “Изпит по ППЕ” и изберете “Преглед на заданието” (“View assignment”). Вдясно горе натискате “Означаване като готово” (“Mark your work as done”). Тук прилагате Вашият файл.

ПРЕПОРЪКИ

Препоръчва се работа с браузър Google Chrome.

Подгответе си помощни листа хартия при решаване на теста.

Ползвайте хронограф (таймер), за да следите колко време ви остава.

Имайте готовност за резервен достъп до интернет, ако връзката ви прекъсне - например hotspot през мобилен телефон.

IV. ВАЖНО

Влезте в Classroom-а на ПЕ най-малко 15 минути по-рано.

Изберете “Работа в клас” (“Classwork”), за да следите кога ще се появи “Покана за видео връзка” и след това заданието ви с “Изпит ППЕ” съгласно горния времеви график.

Натиснете “обновяване” (“refresh”) на браузъра в часа на започване на теста, респективно задачата, за да ви опресни съответната форма.