Recent Posts

Ликвидационна изпитна сесия 2021 - МФ

2 minute read

Дата за изпит: 28.09.2021, дистанционно провеждане в електронна среда на следния адрес. Начало на връзката за настройки и доуточнения на 28.09.2021 г. от 13...

Ликвидационна изпитна сесия 2021

2 minute read

Дата за изпит: 20.09.2021, дистанционно провеждане в електронна среда на следния адрес. Начало на връзката за настройки и доуточнения на 20.09.2021 г. от 09...